"بابا" App Store Keywords Research Case | ASOTools

ASOTools

1.Preparing Research App Store Keywords 

When you are working on App Store Optimization Services, in order to help you choose the best App Store keywords in Google Play or Apple App Store , it is worth studying this report carefully. This keyword research report about “بابا” will use the data collected by ASOTools for a comprehensive analytic. For example, long tail keyword data: “files explorer”, “en”, “gym at home”, “providence”, “plumbing”, “aptoides”. 

If you are doing App Store keyword research with the keyword inspector, we recommend that you create a specification for your app store keyword optimization.  For instance:

Question
Keywords
User
Keywords
The action
Keywords
Function
Keywords
The location
Keywords
Question keywords describe why users search for applications. User Keywords represent the role your target audience plays when using the application. The action keyword specifies how to handle your application and use it.
 
Function keywords are basic functions of an application. The location keyword describes where people use your application.

Well, after establishing the theoretical basis of App Store optimization, let’s make a case analytic and study the specific data performance of this keyword in Google Store and Apple App store with app store optimization tools.

2.Research Keyword “بابا” with Google Play Data

Extended Long tail words

Obviously, once the root of the core keyword is determined, you need to expand more long tail words. For example, I have collected the top 5 long tail words related to the keyword بابا from the ASOTools, as follows:

Top 5 Keywords Search Volume KD Search results Head apps
باباجي موبايل 45 51 249 237
على بابا 34 45 250+ 230
علی بابا 29 17 250+ 123
بابا فين 23 33 249 204
الدبابات 23 11 250+ 121

The search volume of the core keyword بابا in Google App Store reached 34, its difficulty level reached 46, and the number of apps related to it reached 250+, among them, there are 202 apps with more than 1,000 comments, and the top 10 apps are selected. They are:

# App Icon App Name Top1 Keyword Search Volume KD
1
أغنية يا بابا سناني واو - عصومي ووليد - بدون نت واو 18 40
2
كليب مين حبيب بابا بدون انترنت ننه قومي قومي سويلي عصيره ≤5 26
3
ندى حبيبة بابا و ماما - بدون نت ندى قلبي بابا رد علينا يا ندى ≤5 24
4
علي بابا قصة وألعاب علي بابا والأربعين حرامي قصة وألعاب ≤5 19
5
اغنية بابا فين فيديوهات بدون نت 2020 بابا فين بابا نام يا سلام عايز ايه عايز ادخل الحمام ≤5 21
6
ندى حبيبة بابا و ماما - بدون نت‎ 2020 بابا ماما وبابا ≤5 20
7
حمودة وبلطي - بابا - لا انترنت ردي علينا بابا ≤5 11
8
بابا جاب لي بالون - بدون انترنت durjana ≤5 19
9
ندى حبيبة بابا - ردعلينا يا بابا بدون نت 2020 ندى واحمد 9 26
10
The Last Door: Season 2 the last door 11 35

The top 5 keywords mentioned above are just one of the selected cases. You can select keywords in any range according to your own criteria. Generally, the search volume for keywords should be between 20 and 80, the difficulty should be less than 50, and then analyze the keyword data of the competing App according to the keywords.

ASOTools Suggested Keyword

Top 5 Keywords Search Volume KD Search results Head apps
weathe 100 100 250+ 189
instagra 100 99 250+ 158
nstagram 100 95 250+ 166
instag 100 88 250+ 169
faceb 100 79 250+ 240

In the era of big data analysis of app store keywords, computers are sometimes smarter than us. Therefore, ASOTools provides us with a new function, that is, based on your search target keywords, it is extremely intelligent to recommend accurate keywords for potential traffic. 

Top 10 apps related to the App Store keywords:

# App Icon App Name Top1 Keyword Search Volume KD
1
The Weather Channel weatehr 100 27
2
Weather Forecast & Snow Radar: The Weather Channel waether 100 32
3
Weather forecast climas 100 33
4
Weather Forecast & Accurate Local Weather & Alerts focast 51 21
5
AccuWeather: Live weather radar & local forecast weatheroo 100 73
6
Weather by WeatherBug: Live Radar Map & Forecast wearthe 100 31
7
Weather Forecast - Accurate and Radar Maps veður 22 19
8
Weather & Widget - Weawow eye in sky 33 29
9
Local Weather - Weather Widget local weather 43 30
10
The Weather Network TV App global bc weather app ≤5 10

These five keywords: “weathe”, “instagra”, “nstagram”, “instag”, “faceb”. If you think the traffic is good, you can seriously consider optimizing it into your App store. You can also carefully study these ten apps: “The Weather Channel”, “Weather Forecast & Snow Radar: The Weather Channel”, “Weather forecast”, “Weather Forecast & Accurate Local Weather & Alerts”, “AccuWeather: Live weather radar & local forecast”, “Weather by WeatherBug: Live Radar Map & Forecast”, “Weather Forecast - Accurate and Radar Maps”, “Weather & Widget - Weawow”, “Local Weather - Weather Widget”, “The Weather Network TV App”, look at their optimized core words.

3.Conclusion

Now, do you know how to find the best keywords? The above is a case of my research keyword “بابا”. You can also research keywords according to this idea in the process of the app store optimization, and then use the intelligent services provided by ASOTools.

There are many App store keyword tool, which can be used together to ensure the accuracy of keyword data. I recommend these ASOTools:

4.More Case Analytics Similar to The Keyword “بابا